Angola
Africa
Home
 
««
Dala Falls
Angola
Angola
Angola
 
Namibia
 
Angola / Namibia
Epupa Falls

The about 60 metres high Dala Falls (Quedas do Dala) of the Rio Dala are situated 2 kilometres in the north of the city Dala in the Eastern Lunda Sul Province.

 

Dala Waterfall stamp

Angola 1949, Dala Falls.

 

 Dala Waterfall stamp

Angola 1987, Dala Falls.  

 

 

top

www.mountainstamp.com

Angola
Africa
Home