Cuba
Home
Cuba
"Tourism"
Issue date: 10th February 1966
Cuba Soroa waterfall stamp issued 1966 by Cuba
Salto de Sorao

Beach of Guarda Zabarca

La Gran Piedra stamp Cuba 1966
La Gran Piedra

Guama

Beschreibung und Bild ohne Rahmen
Beschreibung und Bild ohne Rahmen

 

 

 

Cuba
Home